Corona Periode

Onze dienstverlening blijft ook tijdens deze coronaperiode verder lopen, zij het op een aangepaste manier. Heeft u bij ons een afspraak, dan gaat uw hulpverlener u op dat moment telefonisch of online contacteren.  Als uw hulpverlener om welke reden dan ook zelf niet aanwezig is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Luister dus aub ook naar uw voicemail berichten.

Welkom bij CGG Kempen

In Vlaanderen hebben jaarlijks zo een 700.000 mensen last van een psychisch of psychiatrisch probleem. Het is dus niet vreemd als dit jou of iemand in je omgeving overkomt.

CGG Kempen biedt professionele begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychosociale, psychische of een psychiatrische problematiek en aan hun omgeving. De begeleiding/behandeling bestaat uit regelmatige consultaties bij één van onze medewerkers.

Wij blijven bereikbaar, dus voor andere vragen kan u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens. 

CGG Kempen is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag tot 15.00 uur. Een afspraak kan je plannen in overleg met je hulpverlener en dit tussen 8.00 uur en 18.00 uur.  Tijdens de avonddienst tot 21.00 uur. Dit naar de mogelijkheden van jouw agenda en die van je hulpverlener.

Aanmelden

Personen tussen 18 en 65 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen of een privé-psychiater. Doorverwijzers kunnen aanmelden via het  'aanmeldingsteam' van het netwerk GGZ Kempen. Dit team zal de hulpvraag screenen en doorverwijzen naar het meest geschikte zorgaanbod.

Personen onder 18 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. Een doorverwijzer kan het aanmeldingsdocument op deze website invullen en doorsturen. Het betrokken kinder- en jongerenteam zal de hulpvraag screenen en verder in kaart brengen tijdens een telefonisch contact met de cliënt.

Personen boven 65 jaar kunnen op eigen initiatief contact nemen met het centrum of doorverwezen worden door de huisarts, psychiater, OCMW, familie, ... . Op elke aanmelding volgt een screening door één van de medewerkers van het betreffende team. De bedoeling hiervan is na te gaan of het om een tweedelijnsproblematiek gaat en indien dit niet het geval is, zo goed mogelijk door te verwijzen. 

In de kijker:

Online hulpverlening

 

Online hulpverlening

De invloed van digitalisering op onze samenleving is immens. Dat zien we ook in de zorg. Mensen gaan op andere manieren
zoeken naar informatie, advies of hulp. Ook binnen de verslavingszorg ontwikkelden zich diverse tools voor online
hulpverlening.

Motiverende gespreksvoering

 

Motiverende gespreksvoering

Elke hulpverlener worstelt wel eens met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor
zichzelf of anderen uit hun omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren,
argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we ook zelf onze motivatie dreigen te verliezen…
Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te
pakken?