Aanmelden

Personen tussen 18 en 65 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen of een privé-psychiater. Doorverwijzers kunnen aanmelden via het  'aanmeldingsteam' van het netwerk GGZ Kempen. Dit team zal de hulpvraag screenen en doorverwijzen naar het meest geschikte zorgaanbod.

Personen onder 18 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. Een doorverwijzer kan het aanmeldingsdocument op deze website invullen en doorsturen. Het betrokken kinder- en jongerenteam zal de hulpvraag screenen en verder in kaart brengen tijdens een telefonisch contact met de cliënt.

Personen boven 65 jaar kunnen op eigen initiatief contact nemen met het centrum of doorverwezen worden door de huisarts, psychiater, OCMW, familie, ... . Op elke aanmelding volgt een screening door één van de medewerkers van het betreffende team. De bedoeling hiervan is na te gaan of het om een tweedelijnsproblematiek gaat en indien dit niet het geval is, zo goed mogelijk door te verwijzen. 

Buddywerking Vlaanderen - regio Kempen

Buddywerking Vlaanderen - regio Kempen

Buddywerking is binnen het CGG Kempen een vrijwilligersaanbod voor volwassenen met een gestabiliseerde psychische/psychiatrische problematiek die een vraag hebben naar doorbreken van sociaal isolement.

Buddywerking Vlaanderen is de koepelorganisatie die deze werking ondersteunt op landelijk niveau. Alle info over achtergrond, visie, doelstelling,…  van deze werking vind je op de website : www.buddywerking.be.

Alle bijkomende info over ons regionaal aanbod ‘Buddywerking Vlaanderen regio Kempen’ en de specifieke aanmeldingswijze vind je op onze regionale pagina

 

OPGELET: Gewijzigde aanmeldingsprocedure deelnemers (cliënten) vanaf 1 februari 2019

 

Buddywerking regio Kempen maakt via het CGG Kempen deel uit van het Netwerk Geestelijke GezondheidsZorg Kempen (NGGZK). Binnen dit Netwerk is Buddywerking ingebed in de functie 3 (F3); deze functie bundelt de werkingen die zich richten op dagactivering (arbeid, vrijwilligerswerk, vrije tijd, ontmoeting).

Vanaf 2019 word de aanmeldingsprocedure aangepast in aansluiting met de werkwijze voor de andere organisaties binnen het Netwerk en in F3.

Doorverwijzers, werkzaam in een GGZ-organisatie binnen het Netwerk GGZ Kempen, en hun cliënten, kunnen rechtstreeks blijven aanmelden via de gekende weg.

Doorverwijzers, werkzaam in een niet GGZ-organisatie, kunnen contact opnemen met het Aanmeldingsteam (AMT) van het Netwerk GGZ Kempen.
Cliënten van CAW, OCMW,… of anderen die zich op eigen initiatief willen aanmelden of een vraag naar daginvulling hebben, kunnen hun hulpverlener (de huisarts mag ook) vragen om contact op te nemen met het AMT.

Na screening door het AMT wordt het verdere aanmeldingstraject en opvolging van kandidaat-deelnemers opgenomen door de buddymedewerker in het CGG Kempen.

In de kijker:

Motiverende gespreksvoering

 

Motiverende gespreksvoering

Elke hulpverlener worstelt wel eens met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor
zichzelf of anderen uit hun omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren,
argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we ook zelf onze motivatie dreigen te verliezen…
Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te
pakken?