Aanmelden

Personen tussen 18 en 65 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen of een privé-psychiater. Doorverwijzers kunnen aanmelden via het  'aanmeldingsteam' van het netwerk GGZ Kempen. Dit team zal de hulpvraag screenen en doorverwijzen naar het meest geschikte zorgaanbod.

Personen onder 18 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. Een doorverwijzer kan het aanmeldingsdocument op deze website invullen en doorsturen. Het betrokken kinder- en jongerenteam zal de hulpvraag screenen en verder in kaart brengen tijdens een telefonisch contact met de cliënt.

Personen boven 65 jaar kunnen op eigen initiatief contact nemen met het centrum of doorverwezen worden door de huisarts, psychiater, OCMW, familie, ... . Op elke aanmelding volgt een screening door één van de medewerkers van het betreffende team. De bedoeling hiervan is na te gaan of het om een tweedelijnsproblematiek gaat en indien dit niet het geval is, zo goed mogelijk door te verwijzen. 

Buddywerking Vlaanderen - regio Kempen

Buddywerking Vlaanderen - regio Kempen

Buddywerking is binnen het CGG Kempen een vrijwilligersaanbod voor volwassenen met een gestabiliseerde psychische/psychiatrische problematiek die een vraag hebben naar doorbreken van sociaal isolement.

Buddywerking Vlaanderen is de koepelorganisatie die deze werking ondersteunt op landelijk niveau. Alle info over achtergrond, visie, doelstelling,…  van deze werking vind je op de website : www.buddywerking.be.

Alle bijkomende info over ons regionaal aanbod ‘Buddywerking Vlaanderen regio Kempen’ en de specifieke aanmeldingswijze vind je op onze regionale pagina

 

OPGELET: Gewijzigde aanmeldingsprocedure deelnemers (cliënten) vanaf 1 februari 2019

 

Buddywerking regio Kempen maakt via het CGG Kempen deel uit van het Netwerk Geestelijke GezondheidsZorg Kempen (NGGZK). Binnen dit Netwerk is Buddywerking ingebed in de functie 3 (F3); deze functie bundelt de werkingen die zich richten op dagactivering (arbeid, vrijwilligerswerk, vrije tijd, ontmoeting).

Vanaf 2019 word de aanmeldingsprocedure aangepast in aansluiting met de werkwijze voor de andere organisaties binnen het Netwerk en in F3.

Doorverwijzers, werkzaam in een GGZ-organisatie binnen het Netwerk GGZ Kempen, en hun cliënten, kunnen rechtstreeks blijven aanmelden via de gekende weg.

Doorverwijzers, werkzaam in een niet GGZ-organisatie, kunnen contact opnemen met het Aanmeldingsteam (AMT) van het Netwerk GGZ Kempen.
Cliënten van CAW, OCMW,… of anderen die zich op eigen initiatief willen aanmelden of een vraag naar daginvulling hebben, kunnen hun hulpverlener (de huisarts mag ook) vragen om contact op te nemen met het AMT.

Na screening door het AMT wordt het verdere aanmeldingstraject en opvolging van kandidaat-deelnemers opgenomen door de buddymedewerker in het CGG Kempen.

In de kijker:

Als kleine kinderen groot worden. Tabak, alcohol en drugs

 
Heb je kinderen tussen 10 en 16 jaar oud die nog geen tabak, alcohol of drugs gebruiken of er net mee beginnen experimenteren?
Dan is deze vorming iets voor jou. 

Ook al ervaar je dat niet altijd zo, als ouder heb je heel wat in huis om je tieners te helpen gezonde keuzes te maken.

Als kleine kinderen groot worden. Gamen

 
‘Als kleine kinderen groot worden’ is een webinar voor ouders van kinderen van 10 tot 16 jaar. 

De tijd die jongeren aan gamen spenderen, is ten gevolge van corona sterk toegenomen. Hierdoor maken ouders zich soms zorgen over het gamegedrag van hun kind. In deze webinar proberen we op onderstaande vragen een antwoord te formuleren.