Aanmeldingsformulier

AANMELDINGSDOCUMENT CGG KEMPEN

Kinderen- en jongerenteams

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar neem je telefonisch contact op met onze dienst
   

  • Na het ontvangen van het ingevulde aanmeldingsdocument, nemen wij telefonisch contact op met de cliënt. De verstrekte informatie wordt met de cliënt besproken. 

  • Welk aanbod het meest aangewezen is voor de cliënt wordt door de medewerkers van het CGG bekeken. Dit kan zowel gaan om individuele begeleiding/behandeling, ouderbegeleiding, groepsaanbod, gezinsbegeleiding,…. 

Algemene gegevens
Cliëntgegevens
Verblijfsstatuut
(Enkel in te vullen indien van toepasssing)
[straat + huisnummer + postcode + gemeente]
Ouders
Vader
Moeder
  • Bij echtscheiding gaan wij ervan uit dat beide ouders ingelicht zijn en akkoord gaan met de aanmelding binnen het CGG. 
  • Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, gelieve dit te motiveren!
Gegevens verwijzer
Gegevens voor verwijzing
Indien relevant voor de aanmelding, kan u ook verslaggeving overmaken.