Alcohol en drugs

 

Wie?

Deze werking richt zich naar iedereen die een vraag heeft naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken.  Zowel de gebruiker zelf als mensen uit de directe of ruimere omgeving kunnen hier terecht.

Zorgaanbod

Verandering verloopt met kleine stapjes, met vallen en opstaan.  De mate waarin verandering mogelijk en wenselijk is, bepaalt het traject dat met de cliënt doorlopen wordt.  Als dienst wordt het meest haalbare gestimuleerd.

Het aanbod bestaat uit: ambulante begeleiding en behandeling, preventie, vorming, arbeidstrajectbegeleiding, AGM en online hulpverlening. Het drugteam biedt individuele- en gezinsbegeleiding en behandelingen nazorg.  Ook het geven van vorming maakt deel uit van het takenpakket.  Enerzijds gebeurt dit vanuit de invalshoek van alternatieve maatregelen, anderzijds vanuit preventiewerk.

 

Voor alcohol- cannabis-  en andere drugproblemen bestaat er eveneens een online aanbod via de websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be.

Vestigingen

Het alcohol- en drugteam werkt vanuit de Meander in Turnhout en vanuit de antennewerking in Herentals.