Corona Periode

 
De afgelopen periode hebben we vanuit CGG Kempen noodgedwongen ons aanbod even moeten aanpassen omwille van COVID 19. Wij hopen dat u goed verder geholpen werd!
 
We gaan geleidelijk aan ons aanbod opnieuw kunnen organiseren als voorheen. Voor elke cliënt zal in samenspraak met de betrokken hulpverlener bekeken worden op welke manier het hulpverleningstraject een vervolg krijgt.
 
Indien u opnieuw op dienst naar het CGG komt, willen we vragen rekening te houden met volgende afspraken:
 
- Indien u symptomen heeft van COVID 19 (koorts, vermoeidheid, hoesten, kortademig, spierpijn, hoofpijn of een ander ziektegevoel) of u heeft een bevestigde COVID 19 besmetting, komt u niet naar uw afspraak. Gelieve telefonisch te verwittigen dat u niet aanwezig kan zijn.
 
- In alle openbare ruimten van CGG Kempen is het dragen van een mondmasker verplicht.
 
- Wij vragen u om bij het betreden van onze gebouwen reeds een mondmasker te dragen.
 
- Kom STIPT op tijd naar uw afspraak. U belt op het uur van uw afspraak aan. Uw hulpverlener zal u vervolgens binnen laten.
 
- Kinderen en jongeren mogen naar de afspraak komen in het bijzijn van een persoon uit hun ‘contactbubbel’. Indien deze persoon niet mee aanwezig moet zijn tijdens het consult, vragen wij dat deze buiten wacht.
 
- Gelieve de afstandsregel van 1,5 m zo goed mogelijk te respecteren!
 
- Gelieve bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten. 
 
- Gelieve zo veel mogelijk het gebruik van de toiletten te vermijden.
 
- Vanaf 1 juni ontvangen we geen cash cliëntbijdragen meer. We bieden de mogelijkheid om te betalen via payconic. Indien dit voor u echt niet kan, zullen er maandelijkse facturen opgemaakt worden.  Met uw goedkeuring verzenden we de facturen het liefst via mail.
 
Hartelijk dank voor uw begrip!
CGG Kempen