Hoe verloopt een crisisaanmelding?

Wat en wanneer?

Zowel netwerk GGZ Kempen (www.ggzkempen.be) als CGG Kempen bieden crisisinterventies aan. Ongeacht de leeftijd, is crisisinterventie geïndiceerd bij zelfmoorddreiging. Verder is ook problematisch spijbelen een mogelijke indicatie. Crisisgesprekken worden indien mogelijk door één vaste persoon gevoerd.

Volgende aspecten komen aan bod tijdens crisisgesprekken:

•    Verdere screening van de hulpvraag

•    Individuele en eventueel contextgesprekken

•    Adviesverlening

•    Stabilisering van de acute situatie

•    In kaart brengen en versterken van protectieve factoren

•    Indien nodig gerichte oriëntering en doorverwijzing

Wie?

Cliënten onder 18 en boven 65 jaar alsook cliënten die door CGG Kempen begeleid worden, kunnen beroep doen op dit crisisaanbod.

  • Cliënten tussen 18 en 65 jaar die niet of niet meer onder de zorg zijn van het netwerk GGZ Kempen, kunnen beroep doen op het crisisaanbod van het aanmeldingsteam.  Dit crisisaanbod kan ingeschakeld worden door een professionele verwijzer. (www.ggzkempen.be)
  • Ook CGG Kempen biedt crisisinterventies aan. Cliënten onder 18 en boven 65 jaar alsook cliënten die door CGG Kempen begeleid worden, kunnen beroep doen op dit crisisaanbod. 

Hoe?

Indien een hulpverlener beschikbaar is, zal deze de inschatting maken of een crisisinterventie geïndiceerd is. Wanneer op dat moment geen hulpverlener bereikbaar is, zal de secretariaatsmedewerker binnen de vijf dagen een inschattingsgesprek inplannen bij een hulpverlener.

Duur?

De crisisopvang loopt maximum vijf weken en omvat één tot vijf gesprekken.

Waar?

De gesprekken vinden plaats binnen de normale openingsuren in het CGG. 

Wat na de crisisinterventie?

Indien aangewezen, kan de cliënt instromen in het CGG. Er wordt echter geen voorrang verleend op de wachtlijst. De crisisinterventie wordt gezien als een apart zorgaanbod.