Moet ik eerst het volle honorarium betalen aan de psychiater in een CGG om nadien terug te krijgen van de mutualiteit?

Neen, je betaalt enkel je eigen aandeel. Je hoeft dus zelf ook geen getuigschrift meer te bezorgen aan je mutualiteit.